Logotyp

Sim- och idrottsklubben Hellas

SoIK Hellas, Ältavägen 100, 131 33 Nacka | info@hellas.se

Alliansstyrelsen

Ordförande:
Stefan Widenholm

Vice ordförande:
Bo Jutner

Sekreterare:
Clas Ström

Kassör:
Lennart Hjelm

Ledamöter:
Kjell Appelqvist
Per-Arvid Bergman
Hans Carlsson
André af Forselles

Suppleanter:
Anders Thureson
Kjell Gustafsson

Revisorer:
Björn Holmgren
Jan Edlund

Revisorssupleant:
Kurt Nyström

Valberedning:
Orienteringsklubben (sammankallande)
Tennisklubben
Simklubben