Logotyp

Sim- och idrottsklubben Hellas

SoIK Hellas, Ältavägen 100, 131 33 Nacka | info@hellas.se

Alliansstyrelsen

Ordförande:
Anders Thureson

Vice ordförande:
Bo Jutner

Sekreterare:
Kjell Gustafsson

Kassör:
Lennart Hjelm

Ledamöter:
Kjell Appelqvist
Per-Arvid Bergman
Mikael Heimer
Lars Holm
Stefan Widenholm

Suppleanter:
Sibel Kulbay
Clas Ström

Revisorer:
Björn Holmgren
Jan Edlund

Revisorssupleant:
Kurt Nyström

Valberedning:
Friidrottsklubben (sammankallande)
Sällskapet Gamla Hellener
Handbollsklubben