Logotyp

Sim- och idrottsklubben Hellas

SoIK Hellas, Ältavägen 100, 131 33 Nacka | info@hellas.se

Alliansstyrelsen 2022

Ordförande:
Anders Thureson

Vice ordförande:
Stefan Widenholm

Sekreterare:
Kjell Gustafsson

Kassör:
Erik Cahp

Ledamöter:
Kjell Appelqvist
Per-Arvid Bergman
Mikael Heimer
Anders Hallqvist
Bo Jutner

Suppleanter:
Hans Elfström
Viktor Nyström

Revisorer:
Björn Holmgren
Jan Edlund

Revisorssuppleant:
Kurt Nyström

Valberedning:
Handbollsklubben (sammankallande)
Orienteringsklubben
Simklubben