Logotyp

Sim- och idrottsklubben Hellas

SoIK Hellas, Ältavägen 100, 131 33 Nacka | info@hellas.se

Information

Stadgar:
Stadgarna för alliansföreningen SoIK Hellas som antogs efter årsmötet den 25:e mars 2010.

» SoIK Hellas stadgar

Stiftelser:

• Stiftelsen Rune Lidsells ledarfond

Ändamål:
Stiftelsens ändamål är att årligen utdela stipendier till förtjänta ledare för mångåriga arbetsinsatser inom SoIK Hellas och/eller dess medlemsföreningar.

• Stiftelsen Sim- och Idrottsklubben Hellas fond för idrottslig utveckling mot elitnivå

Ändamål:
Stiftelsens ändamål är att genom ekonomiska insatser och bidrag hjälpa medlemmar inom SoIK Hellas medlemsföreningar till förbättrade tränings- och tävlingsmöjligheter vid dokumenterad målsättning att nå elitnivå.

• Gullevie och Filip Belz stiftelse för främjande av ungdomsidrott

Ändamål:
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja ungdomsidrott genom utdelande av stipendier till unga lovande idrottsmän för deltagande i idrottskurser, idrottsskolor, instruktionskurser och liknande aktiviteter i Sverige eller utlandet.
Förvaltare av ovanstående stiftelser är Alliansstyrelsens kassör.
Ansökan om bidrag ur dessa stiftelser skall skriftligen ställas till Alliansstyrelsen.
Hellas klubbmärke och grafiska profil:
Dokument som beskriver alliansföreningen SoIK Hellas grafiska profil och hur klubbmärket skall se ut och användas.

  PDF:
» Grafisk profil
» Färgnycklar
» Brev för Internet, färg
» Brev för Internet, gråton
» Brev för Internet, svart/vit
» Brevpapper, färg för utskrift
» Brevpapper, gråton för utskrift
» Brevpapper, svart för utskrift

  EPS:
» Hellasmärke, fyrfärg
» Hellasmärke, gråton
» Hellasmärke, svart/vit
» Hellasmärke och klubbnamn, fyrfärg
» Hellasmärke och klubbnamn, gråton
» Hellasmärke och klubbnamn, svart

  Typsnitt:
» Napoleon Bold Condensed
» Bank Gothic Light

Handikappidrott:
Alliansföreningen SoIK Hellas har ansökt om medlemsskap i Svenska Handikappidrottsförbundet.
Då själva idrottandet övergriper alla våra nuvarande medlemsklubbar så blir handikappidrotten istället en del av alliansstyrelsen. Själva administreringen sköts dock för tillfället av friidrotten, och vill man veta mer om detta så är det just friidrotten som man ska kontakta.
Framtidsgruppens rapport rörande alliansbildning:
Dokument med den rapport som Framtidsgruppen tog fram inför en eventuell alliansbildning.

» Framtidsgruppens rapport (kortversion)
» Framtidsgruppens rapport (fullständig version)