Logotyp

Sim- och idrottsklubben Hellas

SoIK Hellas, Ältavägen 100, 131 33 Nacka | info@hellas.se

SoIK Hellas alliansförening består av ett flertal idrottsklubbar som bedriver sina verksamheter lite överallt i Stockholm (och inte bara vid Hellasgården som många tror).
Föreningen har ett stort antal medlemmar från olika delar av huvudstaden, men även från övriga delar av vårt land (och i världen i stort faktiskt).

För att läsa mer om klubbarna, eller för att komma i kontakt med dessa, så gå gärna in på respektive klubbs hemsida via menyn till vänster.


Kallelse till SoIK Hellas Årsmöte 2019

Härmed kallar SoIK Hellas Alliansstyrelse samtliga medlemmar i samtliga medlemsföreningar inom Alliansföreningen till årsmöte på Hellasgården, Annexet
torsdagen den 28 mars 2019 klockan 19.00.

Alla medlemmar i samtliga medlemsföreningar är välkomna och har närvaro- och yttranderätt men endast en representant från varje medlemsförening har rösträtt.

Valberedningens förslag till styrelseledamöter, årsredovisning, revisionsberättelse, förslag från styrelsen och förslag från medlemsföreningarna skickas till medlemsklubbarna.

Välkommen!
Alliansstyrelsen